Gemeente in gesprek met Breukelse horeca en markt

Gemeenteraadsleden van de VVD, Lokaal Liberaal het Het Vechtse Verbond hebben vragen gesteld aan het collega van B&W vanwege de ‘terrassensoap’ in Breukelen. Vanwege de Breukelse weekmarkt op de vrijdag moeten de terrassen grotendeels ontruimd worden terwijl die ruimte vanwege de coronamaatregelen hard nodig zijn. De gemeente is in gesprek gegaan met partijen blijkt uit de antwoorden op de door de politiek gestelde vragen. (Archieffoto Kerkbrink Breukelen ter illustratie)

De horeca-ondernemers hebben in een brief eerder gevraagd om meer ruimte. Twee oplossingen werden aangeboden waaronder een andere indeling van de markt en de markt in zijn geheel verplaatsen naar de Hazeslinger. De gemeente zelf onderzocht ook diverse oplossingen.

Gemeente Stichtse Vecht: ‘Oplossingen zijn in het college aan de orde gekomen en daarmee in behandeling genomen. Hieruit is de conclusie gekomen dat we helaas geen medewerking kunnen verlenen aan het verzoek van de horeca.’ De gemeente heeft bij beoordeling van de aangedragen oplossingen rekening gehouden met de grote parkeerdruk in het centrum van Breukelen en mogelijk extra kosten.

Om uit de impasse te komen heeft de gemeente partijen benaderd: ‘Wij hebben een gesprek georganiseerd tussen de marktondernemers en de horeca. Wij zien dit als een kans om een dialoog te starten welke leidt tot een betere samenwerking tussen markt, horeca en andere ondernemers op en rond de Kerkbrink. Dit gesprek heeft plaatsgevonden op vrijdag 26 juni. Op basis van dit gesprek is een vervolgafspraak gepland op 3 juli met als doel dat partijen nader tot elkaar komen.’