Maarssenbroekse toerit (voorlopig) niet afgesloten

Tijdens de raad van 14 juli stond het 'Onttrekkingsbesluit deel oprit Maarssenbroekse Slag' op de agenda. De raad is niet akkoord met afsluiting van de toerit naar de Zuilense Ring vanaf de Floraweg in Maarssenbroek. Wel nam het unaniem een motie aan die het college van B&W de opdracht geeft aan de slag te gaan met belangrijke randvoorwaarden zoals een alternatieve ontsluiting.

De oplossing om niet te tornen aan de invulling van de nieuwbouwwijk Haagstede en daardoor geen mogelijke claim van de ontwikkelaar te ontvangen, ligt in een alternatieve ontsluiting. Door het unaniem aannemen van de motie wordt het college gevraagd zich daar maximaal voor in te spannen. Daarnaast krijgt het college van B&W de opdracht van de raad om geluidswerende schermen te plaatsen, verkeersdoorstromingen te optimaliseren door kruispunten en overige voor doorstroming van belang zijnde zaken goed en veilig aan te pakken, de bewegwijzering aan te passen en duidelijkheid te verkrijgen bij de hulpdiensten over het binnen de gestelde norm blijven van aanrijtijden van politie, brandweer en ambulancedienst.