Onderzoek naar aardwarmte in Stichtse Vecht

Vanaf half augustus voert Energiebeheer Nederland (EBN) in opdracht van het ministerie Economische Zaken en Klimaat op een paar plekken in Stichtse Vecht onderzoek in de ondergrond uit. Er wordt onderzocht of de locaties geschikt zijn voor de winning van aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden ontvangen hier een brief over.

Onderzoekslijnen over Stichtse Vecht
EBN moet onderzoeken waar de ondergrond van Nederland mogelijk geschikt zou zijn voor de winning van aardwarmte. De onderzoekslijnen dekken heel Nederland. Stichtse Vecht krijgt te maken met drie onderzoekslijnen die (gedeeltelijk) over ons grondgebied lopen. Een lijn (nr. 25) raakt het meeste noordelijke puntje van de gemeente, ten noorden van Nigtevecht. Een lijn (nr. 24) loopt van Noord naar Zuid parallel aan de A2 bij Kockengen. Een derde lijn (lijn 21) loopt aan de oostzijde van de gemeente, door Molenpolder en ten noordoosten van Tienhoven naar de Bethunepolder.

Geluidsgolven de grond in
Bij seismisch onderzoek worden geluidsgolven de ondergrond in gestuurd om zo de dikte en ligging van de onderliggende aardlagen in kaart te brengen. Het effect bovengronds is hetzelfde als een trilling van een vrachtwagen die voorbij rijdt. Kijk voor meer informatie over wat seismisch onderzoek is op www.scanaardwarmte.nl.

Veilig en verantwoord
Seismisch onderzoek wordt al decennia succesvol gedaan in Nederland. EBN heeft jarenlange ervaring met projecten in de ondergrond. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is verantwoordelijk voor controle op de naleving van de voorwaarden en veiligheid van het seismisch onderzoek. Ook is SodM degene die de benodigde vergunning(en) afgeeft.

Betrokkenen worden persoonlijk geïnformeerd
EBN is onlangs begonnen met het informeren van de grondeigenaren en andere belanghebbenden, zoals de inwoners die dicht bij de onderzoekslijnen wonen. EBN is het eerste aanspreekpunt in de communicatie. De planning is dat de boringen plaatsvinden van half augustus tot en met oktober 2020.

Meer informatie
Kijk op www.scanaardwarmte.nl voor meer informatie over het bodemonderzoek. Op deze website staan binnenkort ook de locaties van het seismisch onderzoek in deze regio en je kunt er updates over de werkzaamheden in dit gebied lezen.