Einde van het jaar meer duidelijkheid over fietsstraat Zandpad

Het Zandpad in Breukelen zal als fietsstraat worden ingericht. Eerder zijn er twee varianten gepresenteerd voor de vernieuwde herinrichting. Omdat het al een tijdje stil is rondom het project, heeft Lokaal Liberaal vragen gesteld aan het college. Uit de beantwoording blijkt dat in het derde kwartaal van 2020 een besluit zal worden genomen over de verder uit te werken variant. Realisatie wordt in 2021 verwacht. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is de bedoeling om in het derde kwartaal van 2020 een besluit te nemen over de verder uit te werken variant. Daarna zal het ontwerp verder worden uitgewerkt in een ontwerp voor
de uitvoering van het project. Aanwonenden en belanghebbenden zullen bij die uitwerking worden
betrokken. Bij het ontwerp zal ook een fasering worden opgesteld. Daarbij zal mogelijk rekening
moeten worden gehouden met andere projecten zoals de vervanging van de Vechtbrug in Breukelen.
Bij een vlot verloop van besluitvorming en ontwerp zal naar verwachting in 2021 tot realisatie kunnen
worden overgegaan. Omstandigheden die om wat voor reden dan ook een vlot verloop kunnen
verstoren zullen uiteraard tot vertraging van de uitvoering leiden.'