Gemeente verzoekt Provincie stukken op korte termijn vrij te geven

De provincie heeft de plannen gepresenteerd over de aanpassing van de N201. Lokaal Liberaal wil dat het college van B&W alles in werking zet om de volledige geluids- en milieu effectrapporten openbaar te maken voor de dorpsraad Loenersloot en stelde schriftelijke vragen aan het college. Naar aanleiding van dit verzoek heeft de gemeente een brief aan de Provincie gestuurd met het verzoek in gesprek te treden met de dorpsraad.

Gemeente Stichtse Vecht: 'De provincie draagt haar eigen verantwoordelijkheid voor het correct en tijdig communiceren over bestuurlijke zaken, een en ander conform wettelijke bepalingen zoals onder andere vastgelegd in de Algemene wet bestuursrecht. De gemeente kan de provincie hooguit het verzoek doen om de stukken op een kortere termijn vrij te geven dan gepland.'

Gemeente Stichtse Vecht vervolgt: 'Met bijgevoegde brief brengen we het verzoek van de dorpsraad over aan de provincie met de argumenten die u bij de inleiding van bovenvermelde vraag heeft vermeld. Tevens zal de provincie in de brief worden verzocht om met de dorpsraad van Loenersloot in gesprek te treden over de termijn die gepland is voor vrijgave van de documenten. De wijkwethouder voor Loenersloot zal namens de gemeente het contact met de dorpsraad hierover onderhouden. De gebiedsregisseur zal fungeren als liaison tussen de omgevingsmanager van de provincie voor dit project en de voorzitter van de dorpsraad.'