Stichtse Vecht gaat weer fysiek vergaderen

Op maandag 24 augustus 2020 is de agendacommissie van Stichtse Vecht bij elkaar gekomen om de politieke agenda voor aankomende maand vast te stellen. Naast de agendaonderwerpen is het besluit genomen om een maand lang alle commissievergaderingen fysiek te laten plaatsvinden. Een voorwaarde die is gesteld bij het fysiek vergaderen is dat de geldende regelgeving strak wordt nageleefd. Eind september zal de agendacommissie opnieuw bekijken of het fysiek vergaderen ook in de periode daarna kan worden voortgezet. Er is nog geen uitspraak gedaan of de gemeenteraad ook fysiek bij elkaar komt.