Maarssen 2000 lanceert meldpunt woonfraude

De politieke partij Maarssen 2000 heeft in diverse bestuurlijke vergaderingen al aangegeven dat woonfraude door ‘huisjesmelkers’ harder aangepakt moet worden in Stichtse Vecht. Om meer inzichtelijk te krijgen hoe de situatie binnen de gemeentegrenzen is, heeft de partij een meldpunt woonfraude gelanceerd.

Riëtte Habes, fractievoorzitter Maarssen2000 constateert dat koopwoningen gebruikt worden voor wat men noemt verkamering. In de volksmond: het verhuren aan groepen arbeidsmigranten of studenten en dat vaak tegen absurd hoge huren. Volgens het bestemmingsplan en de woonverordening is het omzetten van een gezinswoning naar kamerverhuur niet toegestaan en is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen.

Toch blijkt in de praktijk, aldus signalen die de fractie van inwoners ontvangt, dat er zich nu ook in onze gemeente illegale praktijken voordoen. Riëtte Habes: 'De fractie heeft daarom zelf kadastraal onderzoek laten uitvoeren. Uit dat onderzoek is voor de fractie gebleken dat een berucht huisjesmelker uit Utrecht op dit moment zeer actief huizen opkoopt in Maarssenbroek. Maar ziet ook dat er inmiddels andere eigenaren panden opkopen met als oogmerk geld te verdienen aan kamerverhuur. Het vervelende is dat er ook geen zicht is op hoeveel mensen er dan in een huis wonen en dat de bewoners vaak wisselen.' Habes vervolgt: ”Het is zeer ongewenst dat onze inwoners mede door dit soort praktijken ergens anders hun heil moeten zoeken. “De leefbaarheid van onze gemeente staat onder druk.”

Om meer inzicht te krijgen in de situatie in Stichtse Vecht heeft Maarssen2000 een meldpunt gelanceerd. Riëtte Habes: “Wij kunnen als politieke partij natuurlijk niet handhaven of voor rechtertje spelen. Het zou ons en inwoners wel helpen om zo snel mogelijk in beeld te hebben, wat zoal speelt. De melding mag natuurlijk anoniem gedaan worden èn het spreekt voor zich dat meldingen die binnenkomen uiterst zorgvuldig en als strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden. Anoniem inzenden kan ook.'