Informatieve commissie in teken van 'woonfraude'

Op 17 november 2020 gaat het college van B&W en de raad in een informatieve commissie met elkaar in gesprek over opties en mogelijkheden om woonfraude in Stichtse Vecht aan te pakken.

Gemeente Stichtse Vecht in een reactie op door Samen Stichtse Vecht gestelde vragen: 'Ongewenste effecten in onder meer de leefomgeving als gevolg van verhuur, onderverhuur en kamerverhuur kunnen op basis van meldingen en handhavingsverzoeken worden beoordeeld en getoetst aan de hand van vigerende wet- en regelgeving en indien nodig worden aangepakt met het beschikbare handhavingsinstrumentarium.'

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om dit aan te pakken. Via de vigerende wet- en regelvging (via het bestemmingsplan, omzettingsvergunningen bij woningsplitsing en zelfbewoningsplicht voor sociale koopwoningen).

Het college kan daarnaast aanvullend beleid voorbereiden. Het college is daarbij ook kritisch: 'Bij alle opties geldt namelijk dat niet alleen de malafide verhuurders worden getroffen, ook de bonafide verhuurders kunnen hierdoor ontmoedigd worden.'