Extra geld voor sportvelden in Stichtse Vecht

Als het aan het college van B&W ligt, komt er extra subsidiegeld voor alle sportvelden die de komende jaren aan vervanging toe zijn en die in de toekomst aan de sportverenigingen in beheer worden gegeven. Pas na de opknapbeurt van deze velden worden de verenigingen zelf verantwoordelijk voor hun velden.

Velden vervangen
De voetbalverenigingen maken zich zorgen. Ze zijn bang dat ze met hoge kosten te maken krijgen als zij in de toekomst hun veld moeten vervangen. De gemeente is in gesprek met de voetbalverenigingen over de velden. We begrijpen dat een grote uitgave in een keer moeilijk is voor een vereniging. En het is nu ook een lastige tijd voor verenigingen.

Regeling
Gemeente Stichtse Vecht: 'Met deze regeling geven we verenigingen de tijd om zich financieel voor te bereiden op de nieuwe situatie. Wanneer een sportveld met de subsidie is vervangen kan het immers weer jaren mee. Het plan legt het college van B&W voor aan de gemeenteraad. De verwachting is dat de raad hierover op 15 december 2020 een besluit neemt. Met het voorstel voor deze subsidieregeling hopen we voor een zachte landing te zorgen van de veranderingen bij de verenigingen. De verenigingen zijn in de gesprekken ook op de hoogte gebracht over dit voorstel voor extra subsidiegeld.'

Afspraken zo goed mogelijk uitvoeren
Gemeente Stichtse Vecht: 'We willen het beschikbare geld zo goed mogelijk verdelen over alle sportverenigingen. Ook worden straks alle sportverenigingen zelf verantwoordelijk voor het onderhoud en vervanging van hun eigen sportveld. Sportverenigingen weten immers zelf het beste wat er nodig is. Ze krijgen daar geld voor van de gemeente.'