De Bibliotheek ook actief op scholen

Ook in coronatijd probeert de Bibliotheek zoveel mogelijk alle dienstverlening door te laten gaan voor scholen en de voorschoolse opvang.

De Bibliotheek, dat is het gebouw vol boeken en tijdschriften, een leestafel met kranten, computerplekken om te kunnen werken en allerhande activiteiten. Dat is wat de meeste mensen kennen van de Bibliotheek. Maar er is veel meer. Zo is de Bibliotheek ook actief op scholen, kinderdagverblijven en peuterspeelzalen.

Ook als de Bibliotheek tijdelijk moet sluiten voor publiek, gaan achter de schermen de werkzaamheden door. Zo probeert de Bibliotheek de dienstverlening naar scholen zoveel mogelijk door te laten gaan. Daar is de nodige creativiteit voor nodig, maar we vinden het belangrijk dat kinderen blijven lezen.

De Bibliotheek op school
Leesconsulent Annemarie vertelt over haar werk op de scholen: ‘Normaal gesproken ga ik in twee weken tijd soms wel 60 klassen langs om boekpresentaties te houden. Het is altijd een feestje om kinderen dan enthousiast te maken voor nieuwe, spannende en interessante boeken. Ik geniet van de momenten wanneer er gesprekken ontstaan over gelezen boeken door de kinderen. Het komt vaak voor dat ze mij ook boekentips geven.

Ook nu in coronatijd probeer ik zoveel mogelijk bij de scholen langs te gaan. Maar dat is niet altijd mogelijk. Ik wissel de fysieke klassenbezoeken daarom nu af met filmpjes die ik van tevoren opneem. De kinderen kunnen die dan rustig in de klas bekijken. Zo kunnen de boekpresentaties op een veilige manier toch doorgaan.’

Verder geven de leesconsulentes de leerkrachten praktische adviezen over hoe kinderen aan het lezen te krijgen: met een goede collectie boeken alleen ben je er niet. Je moet de kinderen verleiden door verschillende soorten boeken aan te bieden en vooral te praten over de boeken. Leesplezier, daar draait het om!  

Taalvisite
Ook Taalvisite is een activiteit die in coronatijd de nodige moeilijkheden oplevert. Taalvisite is bedoeld voor kinderen tot 10 jaar, die een taalachterstand hebben. Een vrijwilliger komt gedurende vijftien weken één uur per week op bezoek bij het gezin, leest dan voor, doet spelletjes, praat met het kind en betrekt ook de ouders hierbij. Veel vrijwilligers die dit werk doen zijn op leeftijd en vinden het nu niet veilig om bij de gezinnen op bezoek te gaan. Sommige vrijwilligers hebben toch een manier gevonden om Taalvisite veilig te kunnen doen.

Een vrijwilliger vertelt: ‘Ik was in februari net gestart met Taalvisite bij een jongetje van 8 jaar. Het klikte gelukkig, ik las voor, we deden spelletjes en kletsten gezellig wat. Ook met z’n moeder had ik fijn contact. Maar toen kwam de lockdown en konden we niet verder. Heel jammer, want het ventje genoot duidelijk van de Taalvisite. In september mochten we weer starten. Ik vond dat best spannend, want hoe houd je anderhalve meter afstand van een kind. Met moeder heb ik goeie afspraken kunnen maken. Zij zit met haar zoontje aan de ene kant van de tafel en ik ga aan de andere kant van de tafel zitten, lees een boekje voor en we doen een paar spelletjes. Het gaat, maar het is wel een toestand hoor, die anderhalve meter’.

Wat gelukkig zonder veel problemen door kan gaan is Boekenpret. Dat is een project waarbij een aantal peuterspeelzalen in Stichtse Vecht een kist met allemaal dezelfde boeken krijgt. Deze boeken nemen de kinderen mee naar huis met de bedoeling dat de ouders thuis ook meer gaan voorlezen. Want: Van meer (voor)lezen, word je beter in taal.

Kijk voor meer informatie over de Bibliotheek op: www.bibliotheekavv.nl