'Naast aanpak woonfraude ook zorgplicht voor arbeidsmigranten'

De fractie van Samen Stichtse Vecht heeft zich eerder met een digitaal meldpunt woonfraude sterk gemaakt voor een plan van aanpak. Ze maakt zich echter ook zorgen voor de bewoning van arbeidsmigranten in Stichtse Vecht. Riëtte Habes fractieleider Samen Stichtse Vecht: ‘We zullen met elkaar op zoek moeten naar passende oplossingen. Dus de keerzijde van handhaven op woonfraude is ook een zorgplicht als samenleving voor de rechten van arbeidsmigranten. Vandaar dat de fractie het college een aantal vragen heeft gesteld.'

De fractie van Samen Stichtse Vecht heeft een tijdje geleden het digitaal meldpunt woonfraude geopend. Veel van de meldingen gaan over zorgen die te maken hebben met de bewoning door arbeidsmigranten. Naast het feit dat de fractie van alle meldingen een handhavingsverzoek heeft ingediend, heeft zij de gemelde adressen ook doorgegeven aan Huurteam Utrecht en afdeling Omgevingskwaliteit.

 De fractie is van mening dat er een grote behoefte is aan woningen en met het tekort aan woningen het niet wenselijk is dat deze tijdelijk bewoont worden door roulerende groepen arbeidsmigranten. Riëtte Habes: ‘Arbeidsmigranten hebben in onze ogen echt recht op goede behuizing, registratie in de gemeentelijke basisadministratie, zorgverzekering etc. Ook daar moet toezicht op zijn.'

De fractie is ook van mening dat arbeidsmigranten kwetsbaar zijn en vaak worden uitgebuit. We zullen met elkaar op zoek moeten naar passende oplossingen. Dus de keerzijde van handhaven op woonfraude is ook een zorgplicht als samenleving voor de rechten van arbeidsmigranten. Vandaar dat de fractie vragen aan het college van B&W heeft gestuurd. 


Meer nieuws