Kerstboominzameling deze editie nog ongewijzigd

De gemeente heeft besloten de traditionele kerstboominzameling in januari 2021 nog ongewijzigd te laten ten opzichte van eerdere jaren: 'Dit betekent dat de kerstbomeninzameling op de vaste inzamelplekken in stand blijft en er loten worden uitgedeeld aan kinderen die kerstbomen inleveren. Eerder had het college aangegeven om vanaf 2020 de kerstbomeninzameling anders te willen gaan organiseren,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.

De insteek om met wijkcommissies en maatschappelijke organisaties te gaan inventariseren of er voldoende draagvlak is om vrijwillig deel te nemen aan een inzamelactie in januari 2021 is dit jaar niet van de grond gekomen. De uitbraak van corona dit voorjaar heeft ervoor gezorgd dat het vanwege de coronamaatregelen niet mogelijk is gebleken om in overleg te gaan over een andere wijze van inzamelen.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit verplaatsen we naar volgend jaar. Wat daarin ook een grote rol speelde, is de grote toename eerder dit jaar van het aanbod van afval. Dat gaf een enorme werkdruk op het taakveld afval om de gehele afvalinzameling veilig en verantwoord binnen de geldende coronamaatregelen, uitgevoerd te krijgen.'

Mocht vanwege de coronamaatregelen en adviezen van de overheid en de veiligheidsregeio niet mogelijk zijn dat de jeugd kerstbomen gaat inzamelen, dan wordt rekening gehoude met uitbesteding. Gemeente Stichtse Vecht: 'Een afvalinzamelaar zal dan in de tweede of derde week van januari de kerstbomen “huis aan huis” gaan inzamelen. De extra kosten die hiermee gepaard gaan zullen ten laste worden gebracht van het gemeentelijke coronafonds.'