Snelvaren op de Loosdrechtse Plassen in 2021 max. 60 km/uur

Plassenschap Loosdrecht voert in januari 2021 vernieuwde regelgeving in voor het varen met motorboten op de Loosdrechtse Plassen. De regels in het geldende Besluit Motorboten (BM) Loosdrechtse Plassen dateren van 2003 en een laatste wijziging was er in 2009. De evaluatie heeft geleid tot een nieuw Besluit Motorboten 2021. De tekst van het oude BM is geactualiseerd en vaarregels zijn afgestemd op de regels van andere overheden. Daarbij is besloten een max. vaarsnelheid te bepalen voor houders van een snelvaarontheffing van 60 km/uur.

In verband met de veiligheid en het voorkomen van overlast is het niet toegestaan op de plassen sneller te varen dan 12 km per uur, tenzij men over een ontheffing beschikt van het Plassenschap. Het Plassenschap geeft jaar- en dagontheffingen uit. De ontheffing geldt slechts voor de 1e, 2e, 3e, 4e plas en voor de waterskibaan aan de westzijde van de 5e Plas. Om praktische- en veiligheidsredenen en om overlast te voorkomen mag een ontheffinghouder vanaf 1 januari 2021 niet sneller varen dan 60 km/uur.

De Stille Plas is in de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland aangewezen als Stiltegebied waar een max. vaarsnelheid geldt van 9 km/uur. Om beschadiging van de oevers te voorkomen en overlast door golfslag te beperken, is het verboden om sneller te varen dan 6 km per uur binnen een strook van 100 meter vanaf de oever. Vanwege de veiligheid en de mogelijke geluidsoverlast is het verboden om ‘s nachts sneller te varen dan 6 km per uur.

Om de rust in een aantal gebieden met hoge natuurwaarden te waarborgen, is daar een verbod ingesteld voor het varen met een motorboot met ingeschakelde motor. Dit verbod geldt zowel voor motorboten die op diesel of benzine varen als voor elektrisch aangedreven motorboten.

De regels worden per 1 januari 2021 gehanteerd bij de ontheffingverlening voor het snelvaren. Houders en aanvragers van een snelvaarontheffing worden hierover geïnformeerd.