CDA: ‘Niet korten tegemoetkoming toeslagenaffaire’

Uit vragen gesteld door raadslid Sarah Lindenberg (CDA) blijkt dat er in Stichtse Vecht 23 ouders zijn die zich hebben gemeld als gedupeerden van de problemen bij de kinderopslagtoeslag. Het CDA heeft aanvullende vragen gesteld aan het college van B&W met als doel dat gedupeerden van de toeslagenaffaire en die een bijdstanduitkering ontvangen, niet gekort worden op hun uitkering.

Sara Lindenberg (CDA) in gestelde raadsvragen:’Het CDA heeft een aantal aanvullende vragen die betrekking hebben op de tegemoetkoming en gedupeerden die rondkomen van een bijstanduitkering. Bepaalde inkomsten worden namelijk verrekend met de hoogte van een bijstanduitkering. De gemeente heeft echter de bevoegdheid om hier vanaf te zien. Dat laatste lijkt het CDA in dit geval op zijn plaats.’ 

Het is niet bekend in hoeverre van die 23 ouders een bijstandsuitkering ontvangen. CDA in vragen: ‘Weet u hoeveel van deze 23 gedupeerden (en mogelijk meer gedupeerden) een uitkering krijgen?  Zo ja, hoeveel? Bent u bereid om de gedupeerden die rondkomen van een bijstand uitkering niet te korten wanneer zij de €750,- tegemoetkoming ontvangen?'