Worden mantelzorgers dit jaar met financieel compliment toch nog in het zonnetje gezet?

De partijen Het Vechtse verbond, Samen Stichtse Vecht en Streekbelangen geven het - als het om mantelzorgcompliment voor dit jaar gaat - niet op. Volgens de partijen is er in de begroting van de gemeente een post ‘onvoorzien’ van € 90.000,- die niet is aangewend. De partijen willen dat dit bedrag wordt aangewend om alsnog een mantelzorgcompliment dit jaar uit te delen.

De partijen komen in de raad van 15 en 16 december met een motie die het college oproept het genoemde bedrag aan te wenden: ‘Wij dagen het college op een financieel mantelzorgcompliment 2020 toe te kennen aan mantelzorgers ten laste van de post onvoorzien uit de programmabegroting van 2020, ad € 90.000,00.’ Als het aan genoemde partijen lig,t wordt de uitvoering zo snel mogelijk opgepakt maar uiterlijk eind eerste kwartaal 2021 of begin tweede kwartaal uitgevoegd. 

De raad van Stichtse Vecht neemt tijdens de laatste raadsvergadering van dit jaar (15 en 16 december) hierover een besluit. De raadsvergaderingen zijn LIVE te volgen bij RTV Stichtse Vecht.