Permanent wonen in recreatieparken Tienhoven

De meeste chalets van de recreatieparken aan de Westbroekse Binnenweg worden lange tijd vast bewoond. Gemeente Stichtse Vecht: 'Dit is in strijd met het bestemmingsplan, maar door een overgangsrecht wonen de bewoners er op dit moment legaal. Er is beleid vastgesteld om ervoor te zorgen dat bewoners hier definitief legaal kunnen wonen.' De bewoners van de chalets zijn blij met het genomen besluit. (Archieffoto ter illustratie).

Meeste parken beleid voor legaal wonen
Bij recreatieparken De Veenhoeve, Berkenhof, De Molenpolder, De Vier Hoeven en het Zwaluwpark is vast wonen toegestaan. Bij een aantal parken geldt het beleid om legaal te wonen bijna.

Plannen Willemshof en Kleihoeve ter inzage tot en met 28 januari
Op 8 december heeft het college van B&W ingestemd met de ontwerpwijzigingsplannen van de Willemshof en Kleihoeve. Deze plannen worden op 18 december 2020 ter inzage gelegd. Tot en met 28 januari 2021 kunnen er zienswijzen worden ingediend tegen deze plannen.