Stichtse Vecht: 'Alle vragen van de leden van de dorpsraad zijn beantwoord'

Op maandag 23 november 2020 is wethouder Jeroen Willem Klomps samen met een medewerker van onze gemeente aanwezig geweest bij de toelichting van de provincie Utrecht aan de dorpsraad Loenersloot over de plannen van de aanpassingen aan de N201 ter hoogte van Loenersloot. Deze bijeenkomst was georganiseerd door gedeputeerde Arne Schaddelee specifiek voor de dorpsraad van Loenersloot. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)

Gemeente Stichse Vecht: 'Wethouder Jeroen Willem Klomps heeft naar aanleiding van uw motie die avond bij de provincie aandacht gevraagd voor de vragen en bezwaren die de dorpsraad Loenersloot bezighouden over de voorgestane aanpassingen. In een open en constructieve sfeer hebben gedeputeerde Schaddelee en zijn medewerkers aan de hand van simulaties laten zien dat de voorgestelde maatregelen er voor zorgen dat geen filevorming meer optreedt op de N201 ter hoogte van Loenersloot en dat het niet nodig is dat de huidige brug over het Amsterdamrijnkanaal wordt verbreed. Alle vragen van de leden van de dorpsraad zijn beantwoord. Mocht de dorpsraad in de nabije toekomst nog verdere informatie of toelichting wensen, dan kunnen zij van het aanbod van de provincie gebruik maken om contact op te nemen.'

Dorpsraad Loenersloot op haar website: 'De beslissing door Provinciale Staten over de N201-plannen is doorgeschoven naar 2021, dit omdat de voorstellen te duur blijken te zijn. De Dorpsraad is meegedeeld dat die heroverweging echter geen wijziging zal brengen in de plannen bij Loenersloot , want "die verdubbeling is redelijk ’goedkoop’’. Een nieuwe datum is nog niet gegeven.'