Zorgen over mogelijk betaald parkeren P&R Breukelen

Lokaal Liberaal maakt zich zorgen over de invoer van betaald parkeren bij de P&R locatie. Dit naar aanleiding van de komst van een nieuwe parkeergarage. Met name inwoners van het Rode Dorp vrezen dat hun wijk zal worden gebruikt als uitvalbasis voor langparkeerders. Raadslid Suzanne Kox (Lokaal Liberaal) heeft - ondanks dat het provinciale plannen betreft - vragen gesteld aan het college van B&W. (Archieffoto ter illustratie)

Provinciale Staten ging eerder akkoord met een miljoeneninvestering. Hierdoor wordt het mogeijk een nieuwe parkeergarage te bouwen. Daarmee komen er 200 extra parkeerplekken voor automobilisten beschikbaar op het P1 terrein in het Rode Dorp vlakbij het station Breukelen. De nieuwe garage moet voldoen aan de vraag naar parkeerplekken, parkeeroverlast voorkomen en een stimulans geven aan het gebruik van het openbaar vervoer.

Lokaal Liberaal sprong al eerder in de bres voor de omwonenden van het Rode Dorp in dit dossier. Bewoners pleiten bijvoorbeeld al langer voor een alternatieve ontsluiting voor het behoud van de huizen van het Rode Dorp. 

Suzanne Kox (Lokaal Liberaal) in raadsvragen: ‘Proviciale Staten van Utrecht heeft op 27 mei 2020 ingestemd met de plannen voor de bouw van een nieuwe parkeergarage op P1 bij de P&R in Breukelen. Op 17 en 19 november zijn er 4 verschillende teamsmeetings gehouden waarbij inwoners konden luisteren naar de plannen rondom de ontwikkelingen van de P&R in Breukelen. De plannen om betaald parkeren in te voeren zorgt voor begrijpelijke onrust bij de bewoners van het Rode Dorp.
De angst bij de bewoners is dat de langparkeerders die met het OV zullen reizen, niet in de betaalde parkeergarage zullen gaan staan maar dat zij in de directe omgeving een gratis parkeerplek zullen gaan zoeken. Dat zal leiden tot een overmatige verkeerstoename en parkeerproblematiek in het Rode dorp wat ons inziens tot onwenselijke en gevaarlijke situaties zal gaan leiden.’

Vanuit de vragen blijkt dat Lokaal Liberaal meer wil weten over de huidige stand van zaken van de plannen, wat het college hiervan vindt, hoe omwonenden worden meegenomen in het proces, wat het college met de input van inwonenden heeft gedaan, of er een schappelijk dagtarief voor langparkeerders wordt overwogen en in hoeverre de raad wordt meegenomen in de informatievoorziening omtrent deze provinciale plannen op gemeentelijke gronden.