Komt er een analyse naar Maarssenbroekse bouwlocaties voor betaalbare woningen voor ouderen?

Als het aan de PvdA en Het Vechtse Verbond ligt, gaat de gemeente een analyse uitvoeren naar mogelijke bouwlocaties in Maarssenbroek waar mogelijkheden zijn om betaalbare woningen specifiek voor ouderen te bouwen. De partijen zien mogelijkheden voor verdere ontwikkeling van scholeneilanden: 'Deze locaties lenen zich uitstekend voor een cominatie van onderwijs, wonen, sport en maatschappelijke voorzieningen.'

Volgens de PvdA en Het Vechtse Verbond neemt het aantal ouderen in Stichtse Vecht en met name in Maarssenbroek toe. Volgens de twee partijen is het noodzakelijk dat er meer woningen ge- en verbouwd worden voor specifiek ouderen. Het onderzoek moet specifiek gericht worden op betaalbare, kleine al dat niet gestapelde maar geschikte woningen specifiek bestemd voor ouderen. 

De partijen denken met name dat bestaande scholeneilanden in Maarssenbroek daarvoor perspectief bieden: 'Ontwikkel voor de bestaande scholeneilanden een toekomstvisie en ontwikkelscenario's. Deze locaties lenen zich uitstekend voor een cominatie van onderwijs, wonen, sport en maatschappelijke voorzieningen.' 

De motie wordt in de commissie fysiek van 5 januari aanstaande behandeld. De commissie zal beoordelen en overwegen of de motie wel of niet wordt geaggendeerd voor de raad van eind januari.