Bijstandgerechtigden Stichtse Vecht mogen beperkte giften ontvangen

Het Vechtse Verbond stelde eerder vragen aan het college van B&W over het terugvorderingsbeleid bijstand in Stichtse Vecht. Dit naar aanleiding van de onrust die landelijk ontstond over een kwestie (in een andere gemeente) waarin een bijstandsgerechtigde een terugvordering ontving na ontvangst van een gift in de vorm van boodschappen.

Uit de antwoorden van het gemeentebestuur blijkt dat bijstandsgerechtigden in Stichtse Vecht beperkt giften mogen ontvangen zonder dat deze op de uitkering worden ingehouden. Voor een alleenstaande is dat een bedrag van € 500,- en voor een alleenstaande ouder of gehuwden / samenwonden is dat € 1000,- per jaar.

In 2019 zijn beleidsregels Middelen vastgesteld door het college van B&W. Iedere gemeente heeft de vrijheid om eigen regels op te stellen. Voedselpakketten die door de Voedselbank worden verstrekt worden niet in mindering gebracht op de bijstandsuitkering.