Nieuwe gemeentesecretaris / algemeen directeur: een vertrouwd gezicht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht heeft ingestemd met het aanstellen van Frank Halsema als gemeentesecretaris/algemeen directeur. Daarmee heeft het college het advies van de selectiecommissie en de ondernemingsraad overgenomen. Halsema bekleedde vanaf september 2019 de functie van waarnemend gemeentesecretaris/algemeen directeur in Stichtse Vecht en heeft bij het openstellen van de functie in december 2020 gesolliciteerd. De aanstelling gaat in per 1 maart 2021.

Verbonden blijven aan Stichtse Vecht
Burgemeester Ap Reinders: ‘Frank Halsema heeft de afgelopen 1,5 jaar heel duidelijk bewezen wat hij in zijn mars heeft en past uitstekend bij de (regionale) ontwikkelingen waar Stichtse Vecht bestuurlijk en ambtelijk voor staat. We zijn blij dat Frank in de rol die hem inmiddels vertrouwd is ook de komende jaren aan Stichtse Vecht verbonden zal zijn.’

Belangen van gemeente
De belangrijkste argumenten voor de aanstelling van Halsema zijn dat hij de afgelopen periode liet zien dat hij goed in staat is om de rol van eerste adviseur van het college en algemeen directeur van de ambtelijke organisatie te vervullen. Hij heeft de belangen van de gemeente op regionaal en landelijk niveau goed behartigd. De continuïteit in de aansturing en ontwikkeling van de organisatie zijn met hem gewaarborgd. Ook de ondernemingsraad heeft op basis van zijn ervaringen vertrouwen in de keuze om Frank Halsema te benoemen als gemeentesecretaris en heeft daarom positief geadviseerd.

Samen verder ontwikkelen
‘Gemeentesecretaris is een fantastische baan. En Stichtse Vecht is een mooie gemeente met een fantastische toekomst,’ vertelt Frank Halsema. ‘Zowel in de eigen organisatie als in de regio is er veel collegialiteit, samenwerking en potentie aanwezig. Het voelt voor mij heel natuurlijk om hieraan leiding te blijven geven, om de organisatie door de coronacrisis heen te loodsen en de potentie van de gemeente en regio samen verder te ontwikkelen.’ Voor zijn functie in Stichtse Vecht was Halsema directeur Financiën bij de gemeente Utrecht en bekleedde hij diverse managementfuncties bij de overheid.