RTV Stichtse Vecht

Sophia Jeddaoui nieuw raadslid PvdA Stichtse Vecht

Sophia Jeddaoui wordt 26 januari a.s. geïnstalleerd als nieuw raadslid van de PvdA Stichtse Vecht, met het sociaal domein en onderwijs als aandachtsgebieden. Zij volgt Els Swerts op die dan zal aftreden in verband met gewijzigde werkomstandigheden. In dezelfde raadsvergadering zal Lukas Burgering worden geïnstalleerd als commissielid.

Sophia Jeddaoui (1971) studeerde politicologie aan de UVA, is trotse moeder van een zoon en woont in Maarssenbroek. Ze is sinds 2017 actief voor de afdeling PvdA Stichtse Vecht, eerst als bestuurslid en sinds 2018 als commissielid. Ze heeft als commissielid zowel ervaring op het sociaal als fysiek domein. Daarnaast is ze fractievolger van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en bestuurslid Gewest. Sophia wil zich deze raadsperiode gaan inspannen voor onderwijs, kinderen met een beperking, en voor meer kansengelijkheid en diversiteit in onze gemeente. Armoede vindt zij onaanvaardbaar en zowel jongeren als kwetsbare groepen hebben haar speciale aandacht. Naast haar raadswerk werkt ze als energieadviseur bij een milieuadviesbureau in regio Utrecht.

Ook Lukas Burgering (1967) studeerde politicologie, maar dan in Rotterdam en Leiden. Als journalist voor de NOS werkte hij o.a. als parlementair verslaggever. Daarna was hij communicatie- en crisis-adviseur en woordvoerder bij diverse multinationals en kleinere organisaties. Op dit moment werk hij in die rol voor de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. Lukas schreef een politieke analyse van het koningschap Beatrix (2013) en publiceerde in 2020 zijn eerste roman. Van 2014 tot en met 2016 was hij bestuursvoorzitter van de PvdA Stichtse Vecht. Hij zet zich in voor een eerlijker en fatsoenlijker samenleving, waarin niemand buiten de boot valt. Hij heeft oog voor mensen die hulp of aandacht nodig hebben. Lukas woont in Breukelen met zijn echtgenote. Hun drie volwassen kinderen wonen niet meer thuis.