Maarssenbroek 'Samen Schoon Heel en Veilig' van start

Gemeente Stichtse Vecht heeft deze week de raad geïnformeerd over het actieplan voor Maarssenbroek: 'Samen gaan we de leefbaarheid in Maarssenbroek verbeteren. Dat doen we met bewonersgroepen, ondernemers en maatschappelijke organisaties als jongerenwerk, welzijnsinstellingen en de politie.'

Bestaande en nieuwe activiteiten
De gemeente bouwt voort op bestaande (bewoners)activiteiten en ontwikkelen nieuwe activiteiten. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarbij starten we met maatregelen die snel effect hebben, zoals acties in de openbare ruimte.'

Verbeteringen openbare ruimte
In Maarssenbroek gaat de gemeente tunnels reinigen, extra snoeien en zwerfafval terugbrengen. Gemeente Stichtse Vecht: 'Ook maken we gemeentelijke serviceteams zichtbaarder en verbeteren we de afhandeling van Fixi-meldingen.'

Top 3: veiligheid en leefbaarheid
Met de wijkcommissies en actieve bewoners worden per wijk een top 3 van ergernissen of grootste klachten opgesteld. Gemeente Stichtse Vecht: 'Daarna gaan we aan de slag met activiteiten. Vanwege corona kunnen we nu niet samen op pad gaan, zoals bij een wijkschouw. We onderzoeken andere manieren om een top 3 samen te stellen.'

Meer informatie over het project is te vinden op de gemeentelijke website:  


Meer nieuws