Mobiel stembureau (Drive-thru) bij Van der Valk en uitbreiding stemmogelijkheden bij Tweede Kamerverkiezingen

Bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen (woensdag 17 maart) worden de mogelijkheden om te stemmen vanwege de coronacrisis uitgebreid. Een motie van Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond om direct alle stembureaus te beoordelen op hun mogelijkheid om (in hun omgeving) een ‘drive- thru stemstraat’ te realiseren haalde het niet. In het debat tijdens de raadsvergadering van 26 januari jongstleden gaf Burgemeester Reinders aan dat er een mobiel stembureau komt bij het Van der Valk hotel in Breukelen en dat de stemmogelijkheden bij de komende verkiezingen worden vergroot.

Gaan verkiezingen door?
Vanuit de Rijksoverheid is vooralsnog aangegeven dat de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 17 maart door zullen gaan. Vanwege de coronacrisis zijn door de Rijksoverheid verschillende maatregelen genomen om de verkiezingen zo vielig mogelijk te kunnen plaatsvinden. Zo worden bijvoorbeeld de stemmogelijkheden vergroot door stemmen per brief voor 70-plussers, vervroegd open gaan van een aantal stembureau's en een mobiele stemstraat bij het Van der Valk Hotel in Breukelen.

Voldoende stembureauleden
De werving voor stembureauleden heeft 650 reacties opgeleverd en daarom kan er een goede bezetting van alle stembureaus worden gegarandeerd. Dat geldt zowel voor de stembureaus die op woensdag 17 maart open zijn, als voor de locaties die op maandag 15 maart en dinsdag 16 maart vervroegd open gaan voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Er worden per stembureau meer mensen ingezet om te garanderen dat de Corona-maatregelen goed in acht worden genomen. 

Vijf stembureaus vervroegd open
Er zijn 34 stembureaus open op woensdag 17 maart. Op de 5 onderstaande locaties kan er vervroegd worden gestemd.

- Studio Idee, Driehovenlaan 2, Loenen aan de Vecht
- RK Verrijzenisgemeenschap, Reigerskamp 611, Maarssen
- Kerkcentrum De Ark, Duivenkamp 844, Maarssen
- Gemeentekantoor, Endelhovenlaan 1, Maarssen
- Boom en Bosch, Markt 13, Breukelen

Stemmen per brief
Op drie locaties worden er zogenaamde afgiftepunten ingericht waar inwoners van 70 jaar en ouder hun briefstem kunnen inleveren. Dat zijn in ieder geval het Gemeentekantoor in Maarssen en Boom en Bosch in Breukelen. Daarnaast zal een nog nader te bepalen locatie in Loenen aan de Vecht worden gebruikt. De 70-plussers kunnen hun briefstem ook per post naar de gemeente sturen of naar een stemlokaal gaan om persoonlijk te stemmen. 

Locaties uitvoerig gecontroleerd op maatregelen
Inwoners kunnen hun stem in elk willekeurig stembureau binnen de gemeente uitbrengen. Alle locaties zijn uitvoerig nagelopen. Zo is er gekeken naar de indeling van de ruimtes, de looproutes en eventuele gescheiden in- en uitgangen. Ook is er per locatie gekeken naar de toegankelijkheid voor mindervaliden. Waar dat nodig en mogelijk is, zullen extra voorzieningen worden getroffen om de locaties toegankelijk te maken. Bij ieder stemlokaal is er een gastvrouw/-heer aanwezig ter ondersteuning van de kiezers en om het personenverkeer op de stemlocatie in goede banen te leiden. Sommige eerder bij verkiezingen gebruikte locaties zijn afgevallen omdat

Mobiel stembureau (drive-thru)
De gemeente is eerder gestart met een onderzoek naar de mogelijkheid van de inrichting van een mobiel steumbreau. Er is daarbij gekeken naar een locatie die goed bereikbaar is per auto en waar de verkeersveiligheid goed geborgd kan worden. Een ‘drive-thru’ stembureau is volgens de gemeente als gevolg van de vereisten die eraan moeten worden gesteld, relatief kostbaar. Daarom is gekozen voor één centrale locatie, die per auto vanuit alle windrichtingen van onze gemeente binnen ongeveer 20 minuten reistijd te bereiken is: het parkeerterrein van het Van der Valk hotel in Breukelen. Op dit moment wordt in overleg met het Van der Valk hotel en andere partijen, voor deze locatie het één en ander verder uitgewerkt.