RTV Stichtse Vecht

PVV wil per direct mobiele camera terug in Breukelen-Noord

Door middel van vragen aan het college van B&W blijkt dat de PVV voorstander is van het per direct terugplaatsen van de mobiele camera in Breukelen-Noord. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Wim Ubaghs (PVV) in de toelichting bij de vragen: ‘Op 4 februari 2021, konden we in de VAR lezen dat, niet voor de eerste keer, er overlast is van jeugd in Breukelen-Noord. Hierover heb ik vragen.’

Onderschrijft het college het gestelde in het artikel van de VAR? Zo nee, waarom niet? Erkent het college dat een eerder geplaatste camera, mede door herhaaldelijk aandringen van de PVV , gezorgd heeft voor een daling van de overlast? 

De burgemeester zegt in het bewuste artikel dat terugplaatsing van de camera op dit moment geen optie is. Neemt het college door het niet plaatsen van een mobiele camera, de verantwoording voor de overlast in Breukelen- Noord? 

Is het college bereid om toch per direct een mobiele camera in Breukelen-Noord te plaatsen? Dit mede omdat de inwoners van Breukelen-Noord (net als alle andere bewoners van Stichtse Vecht, al genoeg te verduren hebben (Corona), zonder de overlast van jeugdigen in Breukelen-Noord?