U10-gemeenten verlengen samenwerking met Economic Board Utrecht

U10-gemeenten verlengen samenwerking met Economic Board Utrecht

10-gemeenten verlengen de samenwerking met Economic Board Utrecht (EBU) en Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) Utrecht Region. Ook in coronatijd blijkt deze samenwerking waardevol voor ondernemers in regio Utrecht. (Foto ter illustratie: economische ontwikkeling).

Gemeenten zijn bereid ondernemers te ondersteunen; vanuit die bereidheid zet U10 deze samenwerking met EBU/ROM voort tot en met 2024. EBU/ ROM voert een aantal specialistische  taken uit: onderdeel EBU zorgt onder meer voor de lobby naar Den Haag, versterking van netwerk tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden; ook helpt EBU ondernemers met business development en handelsbevordering met het buitenland. De ROM-organisatie biedt uitvoeringskracht en ondersteuning aan vooral innovatieve starters en scale-ups bij bedrijfseconomische vragen. 

 “Samenwerken is meer dan ooit relevant; in de netwerksamenleving is iedere organisatie aangewezen op slimme partnerschappen. Om de potentie van de regio volledig te kunnen benutten is onderling vertrouwen, gelijkwaardigheid en commitment binnen het netwerk van overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten (triple helix) van essentieel belang. Uitgangspunten hierbij zijn dat taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden steeds meer plaatsmaken voor verkennen, ontdekken en co-creëren. De vraag is niet “Wie gaat waarover en wie doet mee?” maar “Wat is de opgave en wie is van betekenis voor de oplossing?”, zeggen Madeleine Bakker-Smit en Maarten van Dijk, vanuit de U10-samenwerking met EBU/ROM en wethouders economie uit resp. De Bilt en Stichtse Vecht.

EBU/ROM
De EBU/ROM adviseert en helpt bedrijven met investeren en exporteren. Samen met bedrijven, kennisinstellingen, clusterorganisaties, incubators, financiers, provincie en gemeenten werkt de EBU/ROM aan een slimmere, gezondere en groenere regio.

NB De U10 is een netwerksamenwerkingsverband van inmiddels twaalf gemeenten uit de regio Utrecht: Bunnik, De Bilt, Houten, IJsselstein, Nieuwegein, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vianen, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.