Bewoners spreken zorgen uit over mogelijke komst Broeckland College naar woonwijk

Een inwoonster van de Breukelse wijk Broeckland heeft afgelopen week namens een aantal inwoners ingesproken bij de commissie Fysiek Domein. Tijdens de inspraak uitte zij de zorgen van inwoners over de mogelijke komst van het Broeckland College naar de Breukelse wijk Broeckland.

Volgens de inspreekster heeft de komst van het Broeckland College naar de Breukelse woonwijk grote consequenties. Denk daarbij aan parkeren, verkeer, bereikbaarheid, leefbaarheid en dergelijke. De inspreekster refereerde aan de Maarssenbroekse situatie waarbij de vestiging van het Niftarlake college in een woonwijk op die elementen geen succes is.

Op de politieke tafel lag eeder een verhuisplan van de tennisvereniging LTV Breukelen naar het sportpark. Bij doorgang van die plannen zou de locatie van de tennisvereniging getransformeerd worden tot woningbouw. Tot een voortgang van die plannen heeft het de afgelopen jaren niet geleid. Wel bleek uit navraag naar die specifieke plannen dat er inmiddels een ander plan op de bestuurlijke tafel ligt, met daarin de verhuizing van het Broeckland College in meegenomen. Het inspreken van bewoners, voetbalvereniging Breukelen en LTV Breukelen was goed voor diverse vragen van Het Vechtse Verbond, Streekbelangen en Samen Stichtse Vecht. 

Eerder heeft gemeenteraadslid Ike Roetman van de ChristenUnie- SGP technische vragen aan de gemeente Stichtse Vecht hierover gesteld: 'Wij zouden vooral willen bereiken dat wij als raad inzicht krijgen in de verschillende scenario's die zouden kunnen worden gevolgd en de argumenten die voor en tegen deze scenario's spreken.'

Op welke noemer de gemeente zit is onbekend. Als reactie op de insprekers gaf wethouder Veneklaas (CDA) aan dat er nog geen besluit over wat voor plan dan ook is genomen en dat de raad en inwoners binnenkort worden geïnformeerd. Een verdere korte toelichting over de huidige situatie was te veel gevraagd. Op voorhand staat de gemeente op dit plan inmiddels flinke punten achter. Wordt vervolgd.