Mbo’ers met opleidingen in techniek en zorg hebben beste kans op werk

Mbo’ers met opleidingen in techniek en zorg hebben beste kans op werk

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht veranderde in januari 2021 nauwelijks. In de regio Midden-Utrecht telde UWV in januari 12.760 WW-uitkeringen. Dit is een zeer geringe daling van 0,2% ten opzichte van december. Landelijk steeg het aantal WW-uitkeringen licht. Van alle mbo-gediplomeerden heeft in Midden-Utrecht bijna 40% een economische opleiding afgerond, terwijl mbo-gediplomeerden met een opleiding in de techniek en zorg juist de beste kans op werk hebben. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Aantal WW-uitkeringen in de regio blijft vrijwel stabiel
Eind januari 2021 telde de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht 12.760 WW-uitkeringen. Het aantal WW-uitkeringen in Midden-Utrecht nam in januari met 26 (-0,2%) nauwelijks af ten opzichte van vorige maand. Ten opzichte van een jaar geleden ligt het aantal WW-uitkeringen in de regio Midden-Utrecht nu 1.839 uitkeringen hoger (+16,8%). Het WW-percentage komt ook deze maand op 2,7% van de regionale beroepsbevolking. In geheel Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind januari uit op 288.523. In januari nam landelijk het aantal WW-uitkeringen licht toe met 2.864 (+1%). Ten opzichte van januari 2020 is het aantal WW-uitkeringen op landelijk niveau met 19,5% gestegen. Het landelijk WW-percentage is in januari 2021 3,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

De ontwikkeling naar sector was in januari divers. De grootste procentuele stijgingen deden zich voor in de landbouw (+14%) en de culturele sector (+9%). Het ging hier om een toename van respectievelijk 7 en 27 WW-uitkeringen. De grootste procentuele dalingen waren in chemische industrie (-9%) en het bank- en verzekeringswezen (-5%). Het betreft hier een afname van 8 en 24 WW-uitkeringen.

Beste startpositie voor mbo’ers met opleidingen in techniek en zorg
Een mismatch tussen aangeboden en gevraagde kwaliteiten zorgt er niet alleen voor dat toetreders tot de arbeidsmarkt nadelen van hun studiekeuze ervaren. Ook de Nederlandse samenleving als geheel wordt geraakt.  Immers als er op de arbeidsmarkt ernstige tekorten zijn aan praktisch en specialistisch geschoolde vaklieden kan dat tot gevolg hebben dat de gewenste productie niet kan worden geleverd of dienstverlening niet goed meer kan worden verleend. UWV en SEO Economisch Onderzoek hebben daarom voor mbo-opleidingen vanaf niveau 2 onder meer de startpositie op de arbeidsmarkt in beeld gebracht. Het onderzoek heeft betrekking op de periode voor de coronacrisis om vertekening te voorkomen.

Uit dit onderzoek blijkt dat in Midden-Utrecht vooral opleidingen op het gebied van economie en zorg & welzijn populair zijn. Zij hebben in de regio de grootste aandelen mbo-gediplomeerden. Van alle mbo-gediplomeerden heeft een kwart een technische opleiding gevolgd. Tegelijk ontstaan in de regio Midden-Utrecht de meeste vacatures in de techniek. Een groot deel van de technische studenten komt bovendien niet direct beschikbaar op de arbeidsmarkt omdat zij doorstromen naar een hoger mbo-niveau of naar een vervolgstudie aan het hbo. De afbeelding laat verder zien dat het beeld in Midden-Utrecht sterk overeenkomt met het landelijke beeld.