Gemeente over Breukelse onrust verplaatsing Broeckland College: 'Het is niet aan de orde'

De afgelopen weken ontstond er de nodige onrust onder inwoners van de wijk Broeckland over mogelijke verplaatsing van het Broeckland College naar de wijk. Gemeente Stichtse Vecht: 'Het is geen concreet project en dus niet aan de orde.'

Volgens gemeente Stichtse Vecht ligt er nog geen concreet plan op de tafel van het college van B&W: 'Het is geen concreet project en dus niet aan de orde. De gemeente is al langere tijd in overleg met diverse partijen waarbij verschillende scenario’s met betrekking tot sportlocaties en woningbouw op en rond het sportpark Broekdijk de revue passeren. Reeds eerder heeft een locatieonderzoek plaatsgevonden voor huisvesting van het Broeckland college. Gemeentebreed zijn diverse locaties afgewogen. Daarbij behoren herbouw op de bestaande locatie en mogelijk verplaatsing naar elders tot de mogelijkheden. Op dit moment is er nog onvoldoende informatie om een definitieve keuze te maken.' 

Volgens de gemeente ligt er op dit moment geen opties tot verplaatsing van het Broecklandcollege op de collegetafel. Er wordt wel gesproken over ontwikkeling van het Breukelse sportpark waar eerder over co-creatie werd gesproken. Gemeente Stichtse Vecht: 'Alle stakeholders en direct omwonenden zullen bij de planologische ontwikkeling van het sportpark worden betrokken.' 

Er valt binnenkort meer informatie te verwachten over plannen die in het gebied spelen. 'Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in maart,' aldus de gemeente Stichtse Vecht.