Streekbelangen biedt raad motie aan over situatie Broeckland

Ongeruste bewoners, een online petitie, een gemeente die aangeeft dat verhuizing van het Broeckland college naar de wijk Broeckland niet aan de orde is en daar bovenop een motie van Streekbelangen (voor de raad van 2 maart) die het college oproept de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost, niet mee te nemen in haar onderzoek naar een nieuwe locatie van Broeckland College.

De verschillende interpretaties en acties omtrent de situatie in de Breukelse wijk Broeckland roepen meer vragen op dan dat het beantwoord. Waar de gemeente deze week aangaf dat een verhuizing van het Broeckland college naar de wijk Broeckland niet aan de orde is, daar biedt de politieke partij Streekbelangen de raad juist een motie aan met als voornaamste doel de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost, niet mee te nemen in haar onderzoek voor een nieuwe locatie van Broeckland College.

Daarnaast wil de partij dat het college in het tweede kwartaal van dit jaar een principe plan op tafel legt over de verhuizing van de tennisvereniging naar het tegenoverliggende sportpark inclusief financiële kaders en beoogde zelfstandigheid voor sportclubs volgens de aanpak van het toekomstige sportpark Zuilense Vecht. Ook wil Streekbelangen dat er een gebiedsontwikkeling wordt opgestart voor de vrijkomende locatie van de tennisbaar conform het project Domineeslaantje / Hortensekwartier.

De gemeente gaf deze week aan te verwachten in maart raadsleden, inwoners en participanten te informeren over de plannen die in het gebied spelen.