Veel vragen over bomenkap - Lokaal Liberaal stelt vragen

Onder inwoners zijn er veel vragen over de massale bomenkap langs de Zuilense Ring en rond Bloem- en Boomstede. Lokaal Liberaal wil opheldering en heeft de gemeente vragen gesteld.

Lokaal Liberaal wil voor de specifieke locaties weten of de de bomenkap een gemeentelijke taak of een taak van Rijkswaterstaat of de Provincie is. De partij vraagt zich af of er nieuwe bomen voor terugkomt en zo ja wanneer het planten van bomen gaat plaatsvinden.