CDA pleit voor verbetering verkeersveiligheid N402
Loenen aan de Vecht

Tijdens de raad van 2 maart aanstaande biedt het CDA de raad een motie aan met als doel op korte termijn de ernst van de situatie van de N402 nabij Sportpark de Heul in Loenen aan de Vecht aan de orde te brengen bij de Provincie. Daarnaast wil het CDA dat hierdoor de Provincie tijdelijke maatregelen zal nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Al eerder heeft Mieke Hoek namens de Provinciale 50PLUS fractie in de commissievergadering mobiliteit aan verantwoordelijk Gedeputeerde Schaddelee vragen gesteld over de verkeersveiligheid. Naast haar rol in de provincie is Hoek in de gemeenteraad van Stichtse Vecht fractievoorzitter van de partij Het Vechtse Verbond.

In een eerdere reactie liet wethouder Jeroen Willem Klomps (VVD) al weten contact gehad te hebben met de gedeputeerde met het verzoek om op korte termijn de verkeersveiligheid van de Rijksstraatweg te verbeteren: ‘Wat ons college betreft heeft gedegen onderzoek naar de verkeersveiligheid van oversteek naar de sportvelden met een advies voor een maatregelenpakket de hoogste prioriteit.'