Stichtse Vecht werkt aan CO2-neutrale bedrijventerreinen

Stichtse Vecht werkt aan CO2-neutrale bedrijventerreinen

ECUB (Energie Collectief Utrechtse Bedrijven) werd in opdracht van de gemeente Stichtse Vecht aan de ontwikkeling van een gebiedsgerichte aanpak om te komen tot CO2-neutrale bedrijventerreinen. De Corridor en de Merwedeweg zijn aangewezen als pilotgebied. (Printscreen website ECUB)

Participatieprojeect
ECUB: 'De gebiedsgerichte aanpak bestond uit een participatietraject waarin ondernemers samen de mogelijkheden van verduurzaming van hun bedrijventerreinen verkenden. De ondernemers dachten onder begeleiding van ECUB samen na over kansen op het gebied van aquathermie, uitwisseling van restwarmte, verzwaring van de netcapaciteit, benutting van zon en energiebesparing.

Kansenkaart
ECUB: 'Daarnaast stelde ECUB in samenwerking met Procap en Enodus een representatieve database op van het energieverbruik van de bedrijventerreinen. Op basis van de gegevens uit de database en de gesprekken met ondernemers werd een kansenkaart opgesteld.'

Advies
De bedoeling is om in een volgende fase de opgehaalde informatie te bundelen en de meest kansrijke trajecten door te rekenen. Het doel is om uiteindelijk te komen tot een adviesrapportage met een door de ondernemers gedragen plan van aanpak. De betrokken ondernemers hebben angegeven graag verder aan de slag te willen met de verduurzaming van hun bedrijventerreinen.