‘Het is maatschappelijk en moreel niet uit te leggen’

‘Het is maatschappelijk en moreel niet uit te leggen’

Net als inwoners ontvangen ook ondernemers jaarlijks een gemeentelijke belastingaanslag. Sommigen van hen zijn op dit moment gesloten op last van de overheid vanwege de coronacrisis. Tijdens de raad van 2 maart deed de heer Van Dijken namens een cliënt een klemmend beroep op besturend Stichtse Vecht: ‘Het is maatschappelijk en moreel niet uit te leggen dat je nu het volle pond aan gemeentelijke belastingen oplegt aan bedrijven die op last van de centrale overheid zijn gesloten.’

Wethouder Maarten van Dijk (PvdA) refereerde aan de mogelijkheden voor passende oplossingen en deze te bespreken met de BghU: ‘Over de gemeentelijke belastingen kan altijd contact worden opgenomen met de BghU om uitstel, een betalingsregeling of kwijtschelding te bespreken. Per situatie wordt bekeken wat passend of mogelijk is.’ Samen Stichtse Vecht sprong tijdens de raad van 2 maart jongstleden voor betreffende bedrijven in de bres en wil dat het college van B&W de problematiek oppakt en kijkt naar concrete mogelijkheden en oplossingen.