Ruis zorgt voor onrust onder bewoners Broeckland en tennisvereniging Breukelen

Ruis zorgt voor onrust onder bewoners Broeckland en tennisvereniging Breukelen

In de wijk Broeckland heerst er de nodige onrust over mogelijke verhuizing van het Broeckland College naar de wijk. Daarentegen wil de Tennisvereniging Breukelen al drie jaar lang verhuizen van de huidige locatie naar het sportpark. De gemeente gaat nu alle scenario’s in beeld brengen zodat het college van B&W en de raad op termijn een afgewogen keuze kan maken.

Tennisvereniging Breukelen
Al eerder pleitte de Breukelse tennisvereniging voor verhuizing naar ‘de overkant’. Dit is al drie jaar een gespreksonderwerp van de vereniging. De vereniging wil nu duidelijkheid over de status en vroeg besturend Stichtse Vecht op korte termijn een besluit te nemen. Door middel van een motie van Streekbelangen, Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond wilden genoemde partijen in ieder geval de mogelijke verhuizing van het Broeckland College naar dezelfde locatie een halt toe roepen. De motie werd niet ter stemming aan de raad aangeboden maar zal op korte termijn behandeld gaan worden in de commissie.

Broeckland College
In dezelfde raadsvergadering maakte ook algemeen directeur Guido van Hoek gebruik van het spreekrecht en pleitte om een toelichting te geven op de plannen van de school. Van Hoek lichtte toe dat de huidige locatie sterk verouderd is, dat renovatie geen optie is en dat nieuwbouw de enige juiste investering is. Vanuit die conclusies zijn onderzoeken gedaan naar mogelijke locaties. Het Broeckland College beoordeelt het gebied tussen de A2 en het Amsterdam-Rijnkanaal als ongeschikt door de aanwezigheid van groot verkeer en de bouwbeperkingen die daar gelden vanwege de fijnstof van de A2. De huidige locatie en de locatie bij het sportpark wordt door de school als geschikt geacht. Van Hoek schetst dat het voordeel van vestigen op het sportpark het voordeel heeft dat er geen tijdelijke huisvestiging tijdens de bouwwerkzaamheden gerealiseerd hoeft te worden. Quo grootte heeft de school de ambitie te groeien naar 600 leerlingen. Volgens van Hoek is het nu nog te vroeg om bepaalde locaties uit te sluiten en vindt het passend te wachten op de locatiestudie. 

Duidelijkheid
De gemeente heeft eerder aangegeven dat verhuizing van het Broeckland College naar de Breukelse wijk Broeckland nu niet aan de orde is. Wel heeft het deze week besloten om een procesvoorstel te laten redigeren waarbij wordt uitgegaan van een onderzoek naar het in beeld brengen van alle scenario’s zodat er op termijn een afgewogen keuze door college en raad kan worden gemaakt.