GroenLinks wil meer inzicht in geopperde vervoershub N201

De fractie van GroenLinks plaatst vraagtekens bij de keuzes die door het college gemaakt zijn in de ‘position paper 2.0.’ en met name over de geopperde vervoershub bij de N201. De vervoershub moet een plek worden waar reizigers soepel op andere vormen van vervoer kunnen overstappen om zo op de gewenste plek van bestemming te komen. Gemeenteraadslid GertJan Verstoep (GroenLinks)heeft vragen aan het college van B&W gesteld.

Volgens GroenLinks ziet het college mogelijkheden voor een regionale vervoershub bij de N201 zoals geschetst in de ‘position paper’. Raadslid GertJan Verstoep: ‘ De Position paper 2.0 is bedoeld als een oriëntatie door het college op de grote opgaven en standpuntbepaling voor de gesprekken in de regio. Wat willen we voor gemeente zijn in 2040?' Met de position paper verschijnt het college aan de bestuurstafels in de regio.

De mogelijkheden om bij de N201 een vervoershub te ontwikkelen kan interessant zijn. Het gaat dan om mogelijkheden voor overslag en om de Oost-West verbinding te verbeteren waardoor de A2 en de spoorlijn Amsterdam/Utrecht ontlast kunnen worden. ‘De fractie van GroenLinks wil optimale bereikbaarheid voor onze kernen. Maakt het college hier wel de juiste keuzes?’, vraagt raadslid GertJan Verstoep zich af. 

GroenLinks heeft inmiddels vragen aan het college van B&W gesteld over de functies van de hub, meerwaarde, wisselgeld aan de bestuurstafel, gevolgen voor de leefbaarheid van de kernen en dergelijke.