RTV Stichtse Vecht

Mobiele camera niet terug in Breukelen-Noord

Fractievoorzitter Wim Ubaghs van de PVV stelde eerder vragen aan het college van B&W over de jeugdoverlast in Breukelen-Noord en opperde terugplaatsing van de openbare mobiele camera. Volgens het college van B&W is terugplaatsing op dit moment niet aan de orde: ‘De inzet van een tijdelijke, mobiele camera als onderdeel van een breder maatregelenpakket is op dit moment niet noodzakelijk en ook juridisch niet mogelijk. Het plaatsen van een camera is vooralsnog een te zwaar middel.'

Gemeente Stichtse Vecht over de situatie in Breukelen Noord: ’De aanpak die drie jaar geleden is gestart, loopt bovendien nog altijd. De geprioriteerde jeugdgroep wordt nog steeds in de periodieke overleggen tussen de gemeente, Politie, Jeugd-Punt en zorgpartners besproken en de individuele aanpak op de, bij ons bekende jongeren, loopt door. Er is dus nog steeds specifieke aandacht voor de situatie in Breukelen Noord.’

In een reactie op de door de PVV gestelde vragen schetst het college van B&W dat op basis van het relatief lage aantal meldingen bij partners vooralsnog geen sprake is van structurele overlast: ‘Uit contact met de wijkcommissie en de politie is gebleken dat er een relatief klein aantal incidenten recent is geweest in Breukelen Noord. Dit staat niet in verhouding tot de structurele overlast die eerder in de wijk geweest is. Daarmee wordt op dit moment dan ook niet voldaan aan de juridische voorwaarden om een camera te mogen plaatsen. Bovendien zijn de huidige maatregelen tot nu toe toereikend en is er goed contact met de jongeren in Breukelen Noord.' (Archieffoto RTV Stichtse Vecht)