'Energiearmoede geen op zichzelf staand beleidsthema'

Naar aanleiding van door raadslid Sophia Jeddaoui (PvdA) gestelde vragen blijkt dat er in Stichtse Vecht geen energiearmoedebeleid en actieplan is. Gemeente Stichtse Vecht: ' Energiearmoede is geen op zichzelf staand beleidsthema. Het maakt onderdeel uit van bredere vraagstukken op het gebied van duurzaamheid en armoedebestrijding.'

Raadslid Jeddaoui (PvdA) stelde rondom de strenge vorstperiode vragen over het onderwerp naar aanleiding van landelijke berichtgeving. Het was voor RTV Utrecht aanleiding om een item hierover te maken over een schrijnend geval in Maarssenbroek dat mede veroorzaakt wordt door achterstallig onderhoud van de appartementen boven het Maarssenbroekse winkelcentrum Bisonspoor.

Volgens de gemeente komt energiearmoede voor onder huurders en eigenaren van koopwoningen en is het sterk afhankelijk van hun persoonlijke situatie of er sprake is van energiearmoede. Wanneer huishoudens als gevolg van de energierekening niet in hun noodzakelijk levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen zij een beroep doen op de bijzondere bijstand: 'Dit kan als er sprake is van hogere stookkosten als gevolg van een (chronische) ziekte of handicap,' aldus de gemeente. Dit jaar is er nog maar één aanvraag ingediend.

De gemeente heeft wel concrete stappen gezet ter bestrijding van de energiearmoede: 'Er zijn een aantal maatregelen ingezet voor zowel huurders als eigenaren van koopwoningen om de energierekening omlaag te brengen: een gratis energiebox, een voucher om zelf aanpassingen te doen en tot slot gratis advies van stichting Duurzame Vecht en het energieloket.' Het achterstallig onderhoud zoals geschetst in het item van RTV Utrecht blijkt vooralsnog buiten schot.