Het Vechtse Verbond wil duidelijkheid over rol wethouder Veneklaas in project Broeckland

Fractievoorzitter Mieke Hoek van het Vechtse Verbond heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de rol van wethouder Veneklaas (CDA) inzake het project Broeckland: ‘Het proces roept veel vragen op. Er is veel achter de schermen in gang gezet zonder daarbij de raad te informeren en te betrekken. Is er sprake van bestuurlijke onkunde of wellicht schijn van belangenverstrengeling?' vraagt fractievoorzitter Hoek zich af. Het project is intern inmiddels overgegeven aan wethouder van Liempdt (Lokaal Liberaal). (Foto: 2D visualisatie van verplaatsing tennisbanen en komst nieuwbouwwoningen).

Verplaatsing tennisvereniging
Het project met betrekking tot de vernieuwde inrichting sportvelden Broeckland ligt al een tijdje op de bestuurlijke tafel. Er is een plan in overleg met de sportverenigingen FC Breukelen, L.T.V. Breukelen en de bewoners van de wijk Broeckland. De tennisclub wil zicht vestigen op het sportpark en de huidige locatie maakt plaats voor woningbouw. 

Onrust
Onrust ontstaat in de wijk als inwoners melding maken van een plan dat het Broekland College zich wil gaan vestigen op de beoogde locatie. Als reactie op insprekers in een commissievergadering geeft projectwethouder Veneklaas destijds aan binnenkort de raad te informeren over de situatie.

Achter de schermen
Volgens Mieke Hoek van het Vechtse Verbond speelt er meer achter de schermen. Zij stelt dat de rol van wethouder Veneklaas in dit project vragen oproept: ‘Omdat duidelijkheid achterwege blijft vraagt de tennisvereniging in 2020 een overleg met de verantwoordelijke wethouder aan. In dat overleg zijn wethouder Veneklaas aanwezig (sport en onderwijs) en wethouder Van Liempdt (RO). Plotsklaps komt wethouder Veneklaas in dat overleg - eind 2020 - met de boodschap dat de tennisvereniging niet verplaatst kan worden naar de locatie van de voetbalvelden maar dat er een nieuw plan is dat daar het nieuwe Broeckland College gerealiseerd gaat worden.’ 

Bestuurlijke onkunde of schijn van belangenverstrengeling?
Hoek vervolgt: ‘In een commissie van dit jaar stelt de wethouder dat er nog geen besluit is genomen terwijl later de directeur van het Broeckland college aangeeft dat er over de verhuisplannen van het Broeckland College naar de wijk Broeckland diverse gesprekken zijn gevoerd tussen de school en de wethouder. Inwoners en gemeenteraad zijn niet op de hoogte van deze plannen. Wetende dat wethouder Veneklaas zelf in het gebied woont en jarenlang werknemer is geweest van het Broeckland College geeft de situatie je te denken. Nu dat inwoners en politiek om opheldering vragen, wordt het project intern overgeheveld naar wethouder van Liempdt. Was dit vanwege bestuurlijke onkunde of de schijn van belangenverstrengeling?’

Vragen aan het college
Volgens Hoek is de draai van het college van B&W opvallend en de connecties tussen de wethouder, de wijk en het Broeckland College opmerkelijk. Mieke Hoek van Het Vechtse Verbond: ‘De hele gang van zaken roept veel vragen op. Het is onbegrijpelijk dat achter de schermen over dit soort projecten wordt gesproken terwijl de raad niet is geïnformeerd. Ik neem dat het College zeer kwalijk. De connecties spreken ook niet in het voordeel van de wethouder. Onbegrijpelijk dat er bij de wethouder geen TL-balk is gaan branden gezien de geschiedenis rondom integriteitskwesties in Stichtse Vecht. Om te concluderen of er nu sprake is van bestuurlijke onkunde of schijn van belangenverstrengeling heb ik vragen gesteld.

Bestuurlijk proces
De gemeente heeft eerder aangegeven dat verhuizing van het Broeckland College naar de Breukelse wijk Broeckland nu niet aan de orde is. Daarnaast gaat ze aan de slag met een businesscase. In deze businesscase worden – naast de mogelijke verplaatsing van het tennispark naar het meest noordelijk gelegen veld van voetbalvereniging FC Breukelen - de verbouwmogelijkheden op de bestaande locatie van het Broeckland College en nieuwbouw van het Broeckland College op de locatie op en rond het sportpark Broekdijk meegenomen. Alle aspecten op het gebied van sport, onderwijs en volkshuisvesting zullen in de businesscase ruimtelijk en financieel integraal worden uitgewerkt. Een eerder door Streekbelangen ingediende motie - en mede ingediend door Samen Stichtse Vecht en Het Vechtse Verbond - is verwezen naar de commissie. De motie roept op de locatie van het vrijkomende voetbalveld aan de Broekdijk Oost, niet mee te nemen in haar onderzoek voor een nieuwe locatie van Broeckland College.

NB De door fractievoorzitter Mieke Hoek gestelde vragen aan het college van B&W zijn als bijlage bij dit artikel toegevoegd.