Lokaal Liberaal stelt vragen over ‘kraters’ in wegdek

Raadslid Hans van Maanen (Lokaal Liberaal) heeft vragen aan het college van B&W gesteld over de geconstateerde gebreken van trottoirs, fietspaden en wegen en specifiek over de gaten in het wegdek op diverse locaties in Stichtse Vecht. (Foto RTV Stichtse Vecht).

Raadslid Hans van Maanen (Lokaal Liberaal): ‘De fractieleden van Lokaal Liberaal worden de laatste tijd benaderd door inwoners over de gebreken geconstateerd van trottoirs, fietspaden en de wegen in onze gemeente. Veel inwoners valt het op dat deze gebreken in de openbare ruimte niet of héél laat gerepareerd worden. Op meerdere locaties zijn gebreken geconstateerd die tot gevaarlijke situaties kunnen leiden.’

De partij refereert aan de ‘krater’ op de kruising van de Plesmanlaan / Thorbeckelaand in Maarssen. Het grote gat in de weg net naast het kinderdagverblijf aan de Nassaustraat. Het gat in de weg op de Straatweg in Breukelen, meerdere gaten in de weg richting de Scheendijk en gat op het wegdek vanaf Kamelenspoor richting het station in Maarssenbroek. Volgens Lokaal Liberaal zijn dit slechts enige voorbeelden en is de opsomming niet compleet. 

Ook in het meldingssysteem Fixi die door gemeente Stichtse Vecht wordt gebruikt (Fixi is het platform waarbij je als inwoner een melding kunt maken over de openbare ruimte) worden de nodige gebreken aan het wegdek gemeld. Naar verwachting zijn de schades aan het wegdek ontstaan na de bijzondere vorstperiode begin van dit jaar. 

Lokaal Liberaal wil weten wanneer er met het herstel wordt begonnen. Als genoemde gaten in de weg bekend zijn bij de gemeente. Als er door de gemeente spoedeisende reparaties worden uitgevoerd en als gemeente van plan is om door middel van borden weggebruikers bij genoemde locaties te wijzen op de gevaarlijke situatie.

NB De door Lokaal Liberaal gestelde vragen zijn als bijlage bij dit artikel toegevoegd.