Volop kansen op werk in zorg en welzijn regio Midden-Utrecht

Volop kansen op werk in zorg en welzijn regio Midden-Utrecht

In de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht telde UWV in februari 12.535 WW-uitkeringen. In de regio werden in februari 225 WW-uitkeringen minder verstrekt dan in januari 2021. Dit is een daling van 1,8%. Ook landelijk nam het aantal WW-uitkeringen af, maar met 0,9% minder sterk. In Midden-Utrecht zijn volop kansen op werk in zorg & welzijn voor mensen die als gevolg van de coronacrisis hun baan zijn verloren of nog dreigen te verliezen. De zorgsector is vooral op zoek naar verpleegkundigen, verzorgende IG maar ook helpenden en andere gemotiveerde werkzoekenden kunnen in de sector aan de slag.

Aantal WW-uitkeringen in de regio nam af
Het aantal WW-uitkeringen lag eind februari in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht op 12.535. Dat is een afname van 1,8% (-225 WW-uitkeringen) ten opzichte van januari dit jaar. Ook landelijk nam het aantal uitkeringen in februari af. Deze daling was met 0,9 minder sterk dan die in de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. Ten opzichte van een jaar geleden lag het aantal WW-uitkeringen nog 15,6% hoger. Landelijk lag het aantal WW-uitkeringen 19% hoger.

Het aantal WW-uitkeringen daalde in februari in 16 van de 19 bedrijfssectoren. De grootste absolute dalingen kwamen voor in de overige commerciële dienstverlening (-102 uitkeringen), zorg & welzijn (-36 uitkeringen),  vervoer & logistiek en onderwijs (beiden met -21 uitkeringen. Het WW-percentage komt ook deze maand op 2,6% van de regionale beroepsbevolking. Het landelijk WW-percentage was in februari 2021 3,1% van de Nederlandse beroepsbevolking.

Grote tekorten aan personeel in zorg & welzijn
De relatief grote zorgsector is kenmerkend voor de regio Utrecht en omgeving. In het derde kwartaal 2020 telde het CBS ruim 62.100 voltijdbanen in zorg & welzijn. Deeltijdbanen dragen hieraan bij naar rato van de wekelijkse arbeidsduur.  Een jaar eerder kwam dit aantal nog uit op 60.200 voltijdbanen. Als gevolg van de coronacrisis hebben veel sectoren te maken met een krimp van het aantal banen. De zorg kent dus een afwijkend beeld. In deze sector is de werkgelegenheid toegenomen, bijvoorbeeld in de gehandicaptenzorg, welzijn, GGZ en ziekenhuiszorg.

Naast vast zorgpersoneel is ook tijdelijk zorgpersoneel nodig om te worden ingezet tijdens de coronacrisis. Behalve het aantrekken van nieuw personeel krijgt ook het behoud van personeel in de sector momenteel veel aandacht. Door aanpak van de oorzaken van de werkdruk, verzuim en de inzet van domotica (woninggebonden automatiseringsdiensten, zoals dwaaldetectie) en nieuwe technologieen worden de arbeidsomstandigheden verder verbeterd. In opdracht van het ministerie van VWS en in samenwerking met het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) en RegioPlus is een nieuw prognosemodel ontwikkeld met landelijke én regionale voorspellingen tot in 2030. Voor Utrecht en omgeving wordt in de periode tot 2030 in het basisscenario een groei van het aantal werknemers van bijna 20% verwacht. Voor geheel Nederland wordt een groei van 14% in zorg & welzijn voorzien.

De groei van het aantal banen is eveneens zichtbaar in de ontwikkeling van het bij het UWV geregistreerde aantal online vacatures in zorg & welzijn. Hoewel in veel sectoren het aantal vacatures in het afgelopen jaar daalde, was dat in de zorg en welzijn niet het geval. De krapte in de sector is duidelijk nog niet voorbij.