Legalisering bewoning chalets recreatieparken

De chalets op de recreatieparken aan de Westbroekse Binnenweg in Tienhoven worden, op een aantal na, al lange tijd vast bewoond. Dit is in strijd met het bestemmingsplan, maar door een overgangsrecht wonen de bewoners er op dit moment legaal. (Foto website gemeente Stichtse Vecht)

Beleid voor legaal wonen
Er is beleid vastgesteld om wonen wel definitief toe te staan. Voor de meeste parken is dit beleid inmiddels uitgevoerd, voor een aantal parken is dit bijna het geval.

Bestemmingsplan meeste parken gewijzigd
In eerdere bestemmingsplannen staat dat de bestemming voor deze parken gewijzigd kan worden, waardoor wonen wel wordt toegestaan. Inmiddels is dit gebeurd voor de recreatieparken De Veenhoeve, Berkenhof, De Molenpolder, De Vier Hoeven en het Zwaluwpark. Op deze parken is vaste bewoning dus definitief toegestaan.

Wijzigingsplan Willemshof vastgesteld
Op 8 maart 2021 is het wijzigingsplan Willemshof namens het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Met de vaststelling is de bestemming van park Willemshof gewijzigd en is vaste bewoning ook hier definitief toegestaan.

Vastgesteld plan Willemshof ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op 19 maart 2021 voor beroep ter inzage gelegd. Vanaf die dag tot en met 29 april 2021 kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep instellen kan als je eerder een zienswijze indiende, of als je niet in staat was om een zienswijze in te dienen.