Uitbreiding terrassen mogelijk mits buren akkoord

Uitbreiding terrassen mogelijk mits buren akkoord

Het college van B&W heeft besloten - net als in 2020 - horecagelegenheden de mogelijkheid te bieden hun terrassen uit te breiden als de coronamaatregelen dit weer toelaten. Wel is toestemming van directe buren daarvoor nodig. Daarmee heeft de gemeente naast de lokale horeca ook oog voor het belang van omwonenden.

Gemeente Stichtse Vecht: 'Deze zwaar getroffen sector kan immers minder bezoekers ontvangen dan normaal door de 1,5 meter afstandsregel in verband met het tegengaan van de verspreiding van corona. Horecaondernemers mogen een groter terras aanvragen als de verkeersveiligheid  en de toegankelijkheid voor voetgangers en minder validen niet in het geding komen.'

Maarten van Dijk, wethouder Economie: “We vinden het van belang om horecaondernemers te steunen en staan daarom ook in 2021 toe dat zij hun terrassen uitbreiden om een nog verdere omzetdaling te voorkomen en hen door deze moeilijke periode heen te helpen. Daarom zal het college de gemeenteraad ook voorstellen om de precariobelasting in 2021 op nul euro vast te stellen. We hebben er immers allemaal belang bij dat we levendige dorpscentra hebben en houden. Tegelijkertijd hebben we ook oog voor omwonenden. Anders dan vorig jaar vragen we horecaondernemers nu wel om toestemming van hun directe buren te vragen wanneer het terras door de uitbreiding voor hun deur komt te staan.”