Snelheid N402 bij Loenen omlaag en grote borden om gebruikers te attenderen

De maximaal toegestane snelheid op de Rijksstraatweg N402 tussen sportpark De Heul en Loenen aan de Vecht wordt teruggebracht van 80 kilometer per uur naar 60 kilometer per uur. Daarnaast worden grote borden geplaatst bij de fietsoversteek over de Rijksstraatweg bij het sportpark De Heul om naderend verkeer te attenderen op de oversteek. Dit is de uitkomst van een overleg dat wethouder Jeroen Willem Klomps had met gedeputeerde Schaddelee.

Geschiedenis
Als sinds jaar en dag vragen diverse politieke partijen aandacht voor de verkeerssituatie en wordt er gevraagd om een snelheidsverlagingZo diende onlangs het CDA (en mede ingediend door maar liefst 7 andere partijen) een motie in tijdens de raad van 2 maart. Daarvoor vroeg Het Vechtse Verbond om noodzakelijke maatregelen op korte termijn. Ook was er een online petitie van inwoners die iets meer dan duizend keer werd ondertekend. De motie van het CDA in de raad van 2 maart werd unaniem aangenomen. Daarmee kreeg wethouder Klomps de oprdracht van de raad om zo snel mogelijk (tijdelijke) maatregelen te nemen die de verkeersveiligheid op de N402 vergroten.

Reactie wethouder
Wethouder Jeroen Willem Klomps: “Met het ongeval van 5 februari jongstleden waarbij een jong meisje ernstig gewond raakte, was voor mij en de inwoners van Loenen aan de Vecht en de besturen van de sportverenigingen van sportpark De Heul van de maat vol. Gedeputeerde Schaddelee van de provincie Utrecht wilde gelukkig ook niet wachten met het treffen van maatregelen tot de geplande reconstructie van de weg in 2022. Samen zijn we tot de conclusie gekomen dat er nú ingegrepen moet worden’.

Maatregelen
De maximaal toegestane rijsnelheid op de Rijksstraatweg tussen sportpark De Heul en Loenen aan de Vecht wordt nu alvast teruggebracht van 80km/u naar 60km/u. Daarnaast worden grote borden geplaatst bij de fietsoversteek over de Rijksstraatweg bij het sportpark om naderend verkeer te attenderen op de oversteek. 

Vervolg
Naast de maatregelen die nu al worden genomen onderzoeken medewerkers van de gemeente Stichtse Vecht en van de provincie Stichtse Vecht welke maatregelen nog meer op korte termijn genomen kunnen worden. Bij dit onderzoek worden inwoners van Loenen aan de Vecht, de fietsersbond en de besturen van de sportverenigingen betrokken. Wie suggesties heeft om de verkeersveiligheid te verbeteren, kan deze voor 23 maart sturen naar marc.klinkers@provincie-utrecht.nl