Scholen in Kockengen en Maarssen samen met WereldKidz

Scholen in Kockengen en Maarssen samen met WereldKidz

Basisschool ’t Kockenest in Kockengen en basisschool ’t Bontenest in Maarssen zijn vanaf 19 maart onderdeel van het schoolbestuur WereldKidz. De Vereniging Jenaplan Stichtse Vecht kiest met deze stap voor continuïteit en kwaliteit van onderwijs. Ouders in Kockengen en Maarssen kunnen kiezen uit meerdere scholen en verschillende onderwijsconcepten. De scholen van WereldKidz versterken elkaar door samen te werken en samen te leren. Clusterdirecteur Kockengen Willem Klap: “Dit levert de scholen extra kracht om samen onderwijs verder te ontwikkelen.” De fusie gaat met terugwerkende kracht in per 1 januari 2021.

In Maarssen wordt bijvoorbeeld gewerkt met schooloverstijgende arrangementen vanuit het onderwijsconcept STA-4Kidz. Centraal hierin staan de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen, de talentontwikkeling en de arrangementen die geboden worden. Met de komst van ’t Bontenest wordt dit onderwijsconcept in Maarssen verbreed over zes WereldKidz-scholen. Clusterdirecteur Maarssen Jantina Verwaal: “Fijn dat in gemeente Stichtse Vecht keuze voor Jenaplanonderwijs blijft. De kracht van onze scholen is het intensief samenwerken, ook tussen de leraren onderling.” Ook ’t Kockenest haakt aan bij de samenwerkende scholen van WereldKidz.

WereldKidz-scholen delen één missie: kinderen goed onderwijs bieden, zodat zij kunnen deelnemen aan de wereld van nu en morgen. Bijna 600 medewerkers zetten zich daar dagelijks voor in. Er zijn nu 30 WereldKidz-scholen in zes gemeenten. Elke school heeft een eigen onderwijsprofiel. WereldKidz-scholen verschillen en stemmen hun onderwijs af op de eigen kinderen en hun omgeving. Op wereldkidz.nl is veel informatie hierover te vinden.