Vanaf 29 maart 'Tijdelijke Tegemoetkoming in Noodzakelijke Kosten' van start

Vanaf 29 maart 'Tijdelijke Tegemoetkoming in Noodzakelijke Kosten' van start

Huishoudens die te maken hebben met een flinke inkomensterugval als gevolg van corona en die daardoor de noodzakelijke woonkosten niet meer kunnen betalen uit het resterende inkomen, kunnen vanaf maandag 29 maart 2021 een aanvraag doen voor de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). 


De TONK is een landelijke regeling, maar wordt uitgevoerd door gemeentes. Het is aan de gemeentes om te bepalen hoe de TONK wordt uitgevoerd. In Stichtse Vecht is het uitgangspunt om de regeling zo eenvoudig mogelijk uit te voeren, zodat er snel beoordeeld kan worden. Inwoners die recht hebben op een TONK kunnen een tegemoetkoming van € 1.500,- ontvangen over een periode van zes maanden (€ 250,- per maand). Het bedrag wordt in één keer uitbetaald. De TONK is een bijdrage voor de huur, servicekosten, hypotheeklasten (aflossing en rente), of betaling aan een Vereniging van Eigenaren. 

Maarten van Dijk, wethouder Werk & Inkomen: “Nu de lockdown in de strijd tegen het coronavirus afgelopen dinsdag met nog eens drie weken is verlengd, is dat een hard gelag voor een ieder die snakt naar meer bewegingsvrijheid. En het bedreigt de bestaanszekerheid van mensen die door de coronamaatregelen te maken hebben met een inkomensterugval. Denk bijvoorbeeld aan zelfstandigen die veel van hun opdrachten zien verdwijnen, of werknemers die vanwege de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Om mensen die tussen wal en schip zijn beland te helpen, heeft het kabinet de Tijdelijke Tegemoetkoming in Noodzakelijke Kosten in het leven geroepen, waarbij het aan gemeentes is om daar uitvoering aan te geven. Wij hebben als college besloten om deze TONK-regeling ruimhartig en zo eenvoudig als mogelijk uit te voeren. Er geldt daarom bijvoorbeeld geen vermogenstoets en ook passen we de kostendelersnorm niet toe”.

Aanvragen TONK
Wie de TONK wil aanvragen, kan dat vanaf maandag 29 maart 2021 online doen via de website van de gemeente: www.stichtsevecht.nl/tonk of de gemeente bellen via 14 0346 voor het opvragen van het aanvraagformulier. Aanvragen kan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.