Winkeliersvereniging Breukelen en ALDI werken aan plan Hazeslinger

Winkeliersvereniging Breukelen en ALDI werken aan plan Hazeslinger

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 17 december 2019 ging de raad niet akkoord met het Coördinatiebesluit Hazeslinger. De plannen van uitbreiding van de Breukelse ALDI in combinatie met appartementen en de herontwikkeling van de Hazeslinger was van de baan. Uit de antwoorden van door GroenLinks gestelde vragen, blijkt nu dat de Winkeliersvereniging van Breukelen samen met de ALDI in september 2020 een eerste schets voor een nieuw plan als verkenning aan de gemeente heeft voorgelegd.

Het plan staat nog in de kinderschoenen blijkt uit de beantwoording van door GroenLinks gestelde vragen: ‘Het plan bevindt zich in de oriëntatiefase. Een beoordeling heeft nog niet plaatsgevonden, omdat nog geen sprake is van een formeel plan. Als blijkt dat het plan toekomst heeft zal de prioriteit bestuurlijk worden gewogen ten opzichte van andere in de wacht staande ruimtelijke projecten.’

GroenLinks wil graag dat het plan rondom de Hazeslinger aansluit bij de principes van Right to Challenge. Het recht tot uitdagen verleent burgers en verenigingen het recht om de overheid te vragen een bepaalde publieke taak zelf in handen te kunnen nemen, wanneer zij van oordeel zijn een beter en/of goedkoper resultaat te zullen afleveren. Gemeente Stichtse Vecht in een reactie daar op: ‘Het “right to challenge” gaat er vanuit dat een groep (georganiseerde) bewoners taken van de gemeente overneemt als zij van mening is het beter of efficiënter te kunnen organiseren. Dat is hier niet aan de orde omdat het geen plan van inwoners is maar van de Winkeliersvereniging en de Aldi gezamenlijk.’

Het opknappen van de Hazeslinger is dan ook nog niet aan de orde. Gemeente Stichtse Vecht: ‘Het opknappen van de Hazeslinger staat nog niet ingepland. Eerst zal duidelijk moeten worden of het plan van de Winkeliersvereniging en de Aldi wenselijk is en welke gevolgen dat plan heeft voor de openbare ruimte. ‘