Skeelerclub Stichtse Vecht

Skeelerclub Stichtse Vecht

De Skeelerclub Stichtse Vecht is een feit. Sinds november 2020 is de vereniging officieel door notaris Appel ingeschreven als nieuwe sportvereniging in de Gemeente Stichtse Vecht.

 De enige Skeelerclub in de gemeente, echter ….. nog wel zonder baan. In eerdere nieuwsbrieven is de invulling van het Henk van der Griftpark, waar het Skeelercentrum in is geprojecteerd, al aan de orde geweest. De ruimte is er, het clubhuis staat er en er is dus ook een club.

De Initiatiefgroep, bestaande uit Jan Kerker, Jan Tilmans en Carel Leuftink, hebben woensdag 24 maart van de wethouder Veneklaas in een online vergadering te horen gekregen dat zij zeer positief staat tegenover de realisatie van het centrum.

Er is gekozen voor een 200 meter piste met oplopende bochten omdat deze ook voor openbaar gebruik veilig is omdat je niet zo makkelijk uit de bocht kan vliegen. De Koninklijke Nederlandse Schaatsenrijders Bond (KNSB), waaronder de skeelersport valt en waarbij de Skeelerclub is aangesloten, beveelt deze baan ook met name om die reden sterk aan.

De club bestaat nu een half jaar maar of er dit jaar al geskeelerd kan worden is de vraag. Vanaf heden spelen gemeentelijke procedures zoals het Voor Overleg Plan (VOP), dat al een half jaar geleden bij de Gemeente is ingediend, de belangrijkste rol. Deze maand wordt dit pas door de gemeente Stichtse Vecht behandeld en heeft een doorlooptijd van minimaal 2 maanden. Vervolgens heeft de traject bestemmingsplan wijziging een doorlooptijd van minimaal een jaar en allerlei zaken kunnen daarna pas worden ingevuld zoals financiering en aanbesteding.

Wel is ons woensdag meer perspectief geboden door de Gemeente die heeft aangegeven de procedures zoveel mogelijk te versnellen waar dat ook kan. In de tussentijd tuigen we een leuke club op waar je lid van kan worden en die op termijn een fraaie multifunctionele accommodatie krijgt. We werken met het Inclusie-plan van de gemeente en willen er een prachtig leefbaar park van maken met een invulling voor iedereen!

Kijk op Skeelersv.nl voor meer informatie. Als we van de gemeente een reactie krijgen, zullen we dat op de site vermelden. Via info@skeelersv.nl kunt u zich aanmelden als lid, informatie krijgen of zich aanmelden als donateur. We houden u ook op de hoogte via deze nieuwsbrief.