Raad unaniem achter beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - extra aandacht voor geluidsoverlast

Raad unaniem achter beheerbeleidsplan civiele kunstwerken - extra aandacht voor geluidsoverlast

De gemeenteraad van Stichtse Vecht is tijdens de raadsvergadering van 30 maart jongstleden akkoord gegaan met het beheerbeleidsplan civiele kunstwerken (gemeentelijke bouwwerken). Een plan waar tot op heden Stichtse Vecht niet over beschikte. Extra aandacht is er voor geluidsoverlast met het doel het verminderen ervan. (Archieffoto RTV Stichtse Vecht).

Het nieuwe beheersbeleidplan heeft betrekking op gemeentelijke bouwwerken die gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof.  Het gaat daarbij bijvoorbeeld over gemeentelijke bruggen, viaducten, tunnels, steigers, kademuren en damwanden of aanmeer voorzieningen. Het beheer van de kunstwerken in het centrum en langs de vecht krijgen een hoger kwaliteitsniveau dan de bouwwerken in het bedrijven- en buitengebied. Het plan omvat een risico gebaseerde onderhoudsstrategie dat unaniem aangenomen door de raad. 

Naast het beheerbeleidsplan wordt extra aandacht gevraagd voor geluidsoverlast en het verminderen ervan. Door het aannemen van een motie (ingediend door Samen Stichtse Vecht, VVD, Streekbelangen, PVV, het Vechtse Verbond GroenLinks en de PvdA) zal bij de inspectieronde voor geluidswallen/geluidsschermen aan de voorkant de geluidswaarden mee worden genomen in de kwaliteitsbepaling. Het aangenomen amendement (ingediend door Samen Stichtse Vecht, VVD, Streekbelangen, PVV, GroenLinks en Het Vechtse Verbond) zorgt ervoor dat bij vervanging van kunstwerken bij de materiaalkeuze wordt ingezet op optimale geluidsreductie. Zowel de motie als het amendement werd naast het raadsvoorstel door het college van B&W ondersteund.