Situatie brug Bergseweg in impasse - gemeente overweegt (juridische) stappen

Situatie brug Bergseweg in impasse - gemeente overweegt (juridische) stappen

Lokaal Liberaal en CDA vroegen gezamenlijk in het vragenhalfuur voor leden van de raad aandacht voor de situatie van de afgesloten brug aan de Bergseweg in Vreeland. Een permanente of zelfs tijdelijke oplossing is volgens wethouder van Liempdt (Lokaal Liberaal) op korte termijn niet te verwachten.

De brug aan de Bergseweg in Vreeland is nog steeds afgesloten door een geschil tussen de gemeente en de ontwikkelaar. In het project Vecht en Veld is een sloepenhaven aangelegd langs de Vecht met een open vaarverbinding met de rivier. Volgens de gemeente is de door de ontwikkelaar aangelegde brug te steil en heb je als verkeersdeelnemer onvoelde zicht op verkeer uit tegenrichting en is het wegdek niet breed genoeg. Gemeente beoordeelde de brug als verkeersonveilig en liet de brug eerder afsluiten. 

Tijdens het vragenhalfuur van leden van de raad pleitten het CDA en Lokaal Liberaal voor tijdelijke maatregelen. Als reactie op de vragen liet het college van B&W bij monde van wethouder Van Liempdt weten geen oplossing te zien in beweegbare pontons vanwege de hoge kosten. Volgens de gemeente is ook een permanente oplossing (nog) niet in het zicht vanwege de stroeve verhoudingen tussen ontwikkelaar en gemeente. De gemeente overweegt (juridische) stappen te zetten om tot een oplossing te komen. 

Als tijdelijke oplossing wil de gemeente graag aan de slag met een een geasfalteerd fietswandelpad met verlichting langs de sloepenhaven. Volgens de gemeente wil de ontwikkelaar echter tot op heden niet meewerken aan dit plan zodat ook een tijdelijke oplossing nog een brug te ver is.